Companie

S.C. PROGRES STYLE S.R.L.

Firma S.C. Progres Style S.R.L. a fost înființată în anul 2002, în județul Constanța, cu sediul social în Strada Străjerului nr. 3, înregistrată la Registrul Comerțului Constanța sub nr. J13/1811/2002, C.U.I.: RO 14824525, telefon/fax: 0241.633.840.

Firma noastră deține toate autorizațiile pentru prestarea serviciilor ce constituie obiectul nostru de activitate. Dispunem de echipament tehnic modern, performant, care permite desfășurarea unei activități eficiente, dar și o aplicare corectă în ce privește protejarea mediului ambiant.

Personalul este instruit prin cursuri de igienă organizate de instituții avizate de către Direcția Generală de Sănătate Publică și Ministerul Educației Naționale. Periodic, se realizează instruiri în cadrul firmei referitor la procedurile de lucru, la modul de utilizare a noilor produse și a utilajelor.

Lunar, personalul este instruit din punct de vedere al protecției muncii.

Întreaga noastră activitate este orientată spre furnizarea de servicii care să îndeplinească cerințele clienților și cerințele de reglementare aplicabile.

Serviciile pe care le oferim satisfac cele mai înalte cerinţe de calitate, în concordanţă cu cerinţele de mediu, de sănătate şi de securitate în muncă.